1 czerwca, 2020

Jak zrobić wykop pod szambo betonowe?

Prawidłowo wykonany wykop pod zbiornik na ścieki jest warunkiem późniejszej bezproblemowej eksploatacji całej instalacji. Warto zadbać o to, aby całość robót przeprowadzona została na najwyższym poziomie, by uniknąć późniejszych trudności i ewentualnych kosztów poprawek. O czym należy pamiętać przede wszystkim?

Lokalizacja

Lokalizację zbiornika określają przepisy. Jego odległość od granicy działki albo drogi wynosić powinna minimum 2 metry, od rurociągów z gazem i wodą przynajmniej 1,5 metra, zaś od przewodów elektrycznych 0,8 metra. Od ujęcia wody pitnej trzeba zachować dystans minimum 15 metrów.

Jednocześnie warto zadbać, aby zbiornik na ścieki znajdował się możliwie blisko domu. Powyżej 20 metrów wzrasta ryzyko ochładzania ścieków oraz nagromadzania osadów ograniczających drożność rur. Zadbać należy również o niekłopotliwy dojazd koparki na etapie budowy, a w okresie późniejszym – wozów asenizacyjnych.

Jak zrobić wykop?

Miejsce, w którym będzie wykonywany wykop, powinno znajdować się na podłożu trwałym, nienarażonym na obciążenia i wykluczającym osiadanie. Należy także sprawdzić poziom wód gruntowych w celu uniknięcia wypychania zbiornika. Istotny jest właściwy spadek poziomu dla rury doprowadzającej ścieki. Standardowo jest to od 1,5 do 3 cm na jeden metr bieżący.

Dno wykopu trzeba wypoziomować, aby zapewnić efektywne wykorzystanie pojemności zbiornika i jego trwałość. Często stosowaną praktyką jest dziesięciocentymetrowa podsypka piaskowa na dnie. Wykop powstać powinien w dniu montażu, gdyż wcześniejsza realizacja prac może skutkować osuwaniem ścian.

Najbardziej newralgiczną kwestią jest głębokość wykopu. Jego wymiary powinny być o około 50 cm większe od zewnętrznych wymiarów zbiornika.

Wymiary i orientacja wykopu

Wspomniany wyżej 50 cm naddatek będzie wystarczający do zachowania głębokości 80 cm od poziomu gruntu. Jeśli jednak nie pozwoli to uzyskać właściwego spadku, zbiornik należy zakopać głębiej, montując wcześniej wzmocnioną płytę lub kominek rewizyjny. 

Tworząc wykop należy też pamiętać, że otwór na rurę znajduje się na węższej ścianie wykopu i właśnie ta strona powinna sąsiadować z budynkiem. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *